Zásady ochrany osobných údajov

1. Účely spracúvania údajov:

Meno, e-mail a telefónne číslo, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webstránke BleyWorks, sú zbierané výlučne na účely poskytovania našich služieb a efektívnej komunikácie so zákazníkmi. Tieto údaje nám umožňujú rýchlo a presne reagovať na vaše otázky, poskytovať personalizované služby a udržiavať vzťahy s našimi klientmi.

2. Právny základ spracúvania:

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je poskytovanie vysoko kvalitných služieb klientom a účinná komunikácia. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, a to s dôrazom na ich bezpečnosť a dôvernosť.

3. Dĺžka uchovávania údajov:

Osobné údaje budeme uchovávať presne v stanovených limitoch, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie stanovených účelov, až do odvolania súhlasu zo strany zákazníka alebo v súlade s platnými právnymi predpismi. Sledujeme najvyššie štandardy v oblasti spracúvania osobných údajov a dbáme na ich bezpečnú a etickú manipuláciu.

4. Cookies a sledovanie:

Na zlepšenie nášho online prostredia používame cookies a sledovacie nástroje, vrátane Google Analytics, Google Search Console a Google Ads. Tieto nástroje nám poskytujú dôležité informácie o návštevnosti a správaní návštevníkov našej webstránky. Pre podrobnejšie informácie o používaní cookies navštívte našu stránku s informáciami o cookies.

5. Zdieľanie údajov s tretími stranami:

Osobné údaje nedávame žiadnym tretím stranám, s výnimkou analytických údajov, ktoré sú zhromaždené prostredníctvom nástrojov Google na zlepšenie našich služieb. Zabezpečujeme, aby všetci naši partneri a dodávatelia boli záväzní k rovnakým štandardom ochrany údajov.

6. Odkazy na tretie strany:

V niektorých prípadoch môže naša webstránka obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Aj keď sa snažíme vyberať spoľahlivé a bezpečné odkazy, nemáme kontrolu nad obsahom alebo pravidlami ochrany údajov týchto stránok. Odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali zásady ochrany osobných údajov tretích strán, ktoré môžete navštíviť cez odkazy na našej stránke. Nezodpovedáme za obsah alebo postupy ochrany údajov tretích strán.

7. Oblasť pôsobenia:

Naša firma, sídli a poskytuje svoje služby len na území Slovenskej republiky. V záujme dodržiavania všetkých právnych povinností a regulácií zabezpečujeme, že všetky procesy spracúvania údajov sú v súlade s miestnymi a európskymi predpismi o ochrane údajov.

8. Zabezpečenie údajov:

Zaviazali sme sa k zabezpečeniu údajov prostredníctvom využívania najnovších technologických opatrení, aby sme predišli neoprávnenému prístupu, stratám alebo neoprávnenému spracúvaniu údajov.

9. Práva subjektov údajov:

Naši zákazníci majú plné právo na prístup k svojim údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania a prenos údajov v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak máte otázky alebo potrebujete vykonať nejaké z týchto práv, kontaktujte nás na info@bleyworks.sk.

10. Fakturácia a dodávatelia stavebného materiálu:

Vaše osobné informácie, ako napríklad email, meno a adresa, sú používané aj pri fakturácii za poskytnuté služby. V prípade potreby môžeme tieto údaje použiť aj na nákup materiálu pri našich dodávateľoch stavebného materiálu. Všetky informácie v súvislosti s fakturáciou a obstarávaním sú dôverné a sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

11. Kontaktné možnosti:

Ak máte ďalšie otázky, pripomienky alebo žiadosti týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás:

E-mail: info@bleyworks.sk
Telefónne číslo: +421 911 530 344
Poštová adresa: Riečna 311/15, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

12. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov:

Vyhradzujeme si právo meniť naše zásady ochrany osobných údajov v súlade s vývojom právnych predpisov a našej obchodnej činnosti. Aktuálnu verziu vždy nájdete na tejto stránke.

Posledná aktualizácia: 11.januára 2024