Navrhneme Vám také riešenie rekonštrukcie kúpeľne, ktoré zodpovedá daným požiadavkám, stanoveným cenovým parametrom a zároveň i technickým možnostiam konkrétneho priestoru. Akékoľvek  výstupy a návrhy rekonštrukcie kúpeľne  sú vždy konzultované  so zákazníkom,

aby sa zaistilo, že rekonštrukcia kúpeľne bude maximálne zodpovedať jeho predstavám.

Po odsúhlasení návrhu Vám zaistíme komplexnú dodávku vybraného riešenia.